Cena rektorky UVLF a Pohár primátora mesta Košice – 33 ročník

Pozývame Vás na 33. ročník jazdeckých pretekov o Cenu rektorky UVLF a pohár primátora mesta Košice 2. a 3. júna  – Jazdecký areál UVLF v Košiciach Zároveň majstrovstvá Východoslovenskej oblasti pre všetky kategórie jazdcov a tiež súťaže KMK elektronická prihláška : Prihláška

Read More

Valené zhromaždenie SJF – aktualizované 20.5.2018

 Informácie k  XIII. valnému zhromaždeniu SJF (21.5.2018, Vígľaš/Pstruša) Pozvánka a program:   (klub na VZ zastupuje vždy jeden delegát – štatutár, člen – na základe splnomocnenia, alebo člen zvolený klubom na základe zápisnice) Delegačný lístok:   (slúži ako splnomocnenie k účasti na VZ pre delegáta (člena SJF), ktorého splnomocňuje štatutár klubu úradne overeným podpisom) Termínovník: do 6.5.2018 (24:00) – […]

Read More

POZVÁNKA NA STRETNUTIE KLUBOV VSO

P O Z V Á N K A NA STRETNUTIE KLUBOV VSO  Dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie klubov  VSO, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  10.5.2018 v Spišskej Novej Vsi – klubovňa Jazdeckého klubu Mackovjak SNV o 17:30 hodine. Predpokladané a navrhované témy : a/ Otvorenie b/ Informácia o situácii v SJF (Valné zhromaždenie SJF) […]

Read More