Valné zhromaždenie Oblasti

Slovenská jazdecká federácia – Východoslovenská jazdecká oblast‘ Pozvánka na Valné zhromaždenie Pozvánku + mandáty nájdete TU …. Termin:23.O6,2O17 o 17:00 hod. Miesto konania: Hotel Tatra, Karpatská 3273/7, Poprad Návrh programu 1. Otvorenie 2. Voľba mandátovej komisie, správa mandátovej komisie 3. Voľba pracovného predsedníctva 4. Voľba zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 5. Schválenie programu rokovania 6. Voľba […]

Read More