Stretnutie zástupcov klubov VSO

Pozývame Vás na stretnutie zástupcov klubov VSO, ktoré sa uskutoční v sobotu 26.1.2019 v Košiciach od 9:00 v priestoroch Jazdeckého areálu UVLF, Trieda KVP9 Košice Program : 1. činnosť VSO 2018 2. plán činnosti 2019 3. kalendár pretekov 4. rôzne    

Viac...

Skúšky základného výcviku

z poverenia Slovenskej jazdeckej federácie – Východoslovenskej jazdeckej oblasti organizuje Jazdecký klub LARISA Trebišov skúšky základného výcviku jazdca.   Termín konania skúšok : 15.12.2018 Začiatok: 10:00 hod.   Miesto konania : Jazdecký areál Kolokočina (bývalý hospodársky dvor), Klokočov 160   Rozhodcovia : J. Rindošová, J. Cigánek, V. Cigáneková   Časový harmonogram skúšok: 10:00 – prezentácia […]

Viac...

Upozornenie členským subjektom

Upozorňujeme Vás, že pokiaľ máte záujem o vyplatenie podpory za športové podujatia organizované v rámci VSO je potrebné podľa uznesenia P-VSO zaslať faktúru . Zároveň pre zúčastnených na M-SR je potrebné zaslať faktúru aj doklady aby im bolo možné prostredníctvom ich klubu vyplatiť podporu podľa uznesenia P-VSO Uznesenie : P-VSO schvaľuje refundáciu nákladov na účasť […]

Viac...