Informácia

Vážení štatutári športových klubov, touto cestou si vám dovoľujeme dať do pozornosti povinnosť, ktorá vám vyplynula z novelizácie zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (zákonom č. 346/2018 Z.z.) podľa ktorého má väčšina z vás zriadené kluby a oddiely vo forme občianskych združení. V zmysle nového ustanovenia § 20a ods. 1 ste povinní Ministerstvu vnútra SR písomne […]

Read More

Zmena termínu – Bardejov

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na nepriaznivé počasie sa posúva termín uskutočnenia jazdeckých pretekov v Bardejove a to na 8.5.2019, Čas začiatku zostáva nezmenený, zároveň sa posúva možnosť zasielania prihlášok.

Read More