Skúšky základného výcviku jazdcov Sp.Nová Ves 14.4.2019

SOrganizátor : Slovenská jazdecká federácia – Východoslovenská jazdecká oblasť Spoluorganizátor : Jazdecký klub JK Mackovjak SNV  Termín konania skúšok : 14.04.2019 Začiatok: 09:00 hod.  Miesto konania : Jazdecký areál MACKOVJAK Spišská Nová Ves , Jazdecka 1  Rozhodcovia : J. Rindošová, G. Kopecká, J. Kuchár  Časový harmonogram skúšok: 09:00 – prezentácia 10:00 – praktická časť 12:00 – […]

Read More

SZVJ – Košice

SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA Organizátor: Východoslovenská jazdecká oblasť Spoluorganizátor: JO TJ Slávia UVLF Košice Cesta pod Hradovou 11 040 01  Košice Miesto konania: JA UVLF, Trieda KVP 9, 040 11 Košice Dátum konania: 30.03.2019 Hlavný rozhodca: MVDr. Jozef Cigánek Rozhodcovia: MVDr. Štefan Karahuta, Ing . Zuzana Bodnárová Začiatok: 9,30 hod. Uzávierka prihlášok: 28. 03. 2019 […]

Read More

SZVJ – Voltíž Košice

Skúšky základného výcviku  jazdcov  –  voltíž JO TJ Slávia UVLF Košice Dátum konania: 27.04.2019 – po skončení poslednej súťaže SVP, cca 17,00 hod. Miesto konania: JA UVLF, Trieda KVP 9, 040 01 Košice   Kritéria pre uchádzača: Vek 9 rokov a viac   Podmienky SZVJ:  Uchádzač musí absolvovať teoretickú časť a praktickú časť na koni. […]

Read More