Stretnutie predsedov klubov VSO SJF – 14.12.2017

Vážení predstavitelia klubov Východoslovenskej oblasti SJF Pozývame Vás na stretnutie predsedov klubov, ktoré sa uskutoční 14.12.2017 v Košiciach začiatok 16:00, Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP 9. Program : 1. športový kalendár 2018 – zladenie termínov podujatí 2. správa o hospodárení VSO 3. zmeny v SJF a ich dopad na fungovanie klubov 4. rôzne  

Viac...

Vyúčtovanie podpory zo zdrojov VSO – Termín do 8.12.2017

Na základe uznesenie Predsedníctva VSO zo dňa 27.9.2017, bod 5-a P VSO sa uznieslo na prerozdelení finančných prostriedkov nasledovne. Každému účastníkovi MSR v skokoch prispieť sumou 100 Eur. Účastníkom MSR v drezúre sumou 100 Eur. Účastníkom MSR vo voltíži–dva kluby po 100 Eur. P VSO schvaľuje finančné príspevky , ako príspevok na cestovné náklady. majú […]

Viac...

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 08. novembra 2017 nás opustil dlhoročný člen SJF, rozhodca a staviteľ tratí Ing. Marián Varga Posledná rozlúčka sa uskutoční 11. novembra 2017 o 13:00 v Dome smútku v Prešove Česť jeho pamiatke !

Viac...