Uznesenie Predsedníctva SJF ohľadne VSSP

P-SJF prijalo nasledovné uznesenia: P-SJF určuje vyhodnotenie Východoslovenského skokového pohára SJF detí, juniorov a amatérov v termíne dľa rozhodnutia samotnej VSO SJF, kde posledné výsledky, ktoré budú pre danú kategóriu započítané sú 11. ročník Slovak Academy Cup Prešov Fintice. hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár, Horváth UZNESENIE PRIJATÉ

Read More

SZVJ – Prešov

Termín konania skúšok : 12.10.2019(sobota) Miesto konania :Jazdecký areál, Jazdecká 1, Prešov Rozhodcovia :Gabriela Kopecká, Ján Kuchár, Radomír Stratil Časový harmonogram skúšok: 09:00 -10:00 hod. prezentácia, organizačné pokyny 10:00 -12:00 hod. praktická časť 13:00 -14:00 hod. teoretická časť formou testu 14:30 hod. vyhodnotenie Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí […]

Read More

SZVJ – Kráľovce

Organizátor : Jazdecká škola Kráľovce Miesto konania : Jazdecká škola Kráľovce, 0 44 44 Dátum konania: 29.9.2019 Hlavný rozhodca : MVDr. Jozef Cigánek CSc. Rozhodcovia : prof. MVDr.V.Cigánková,PhD, Radovan Stratil Harmonogram : 9.30-10.00 prezentácia uchádzačov 10.00 praktická časť následne teoretická časť Kontaktná osoba : Tatiana Zsigmondy, 0908 328 149 Jaroslav Petro, 0917 086 012 adresa […]

Read More