Abdikácia J. Rindošovej

  Vec: Abdikácia na funkciu člena Predsedníctva SJF a tým aj predsedu Východoslovenskej jazdeckej oblasti (VSO) SJF   Týmto odstupujem z funkcie člena Predsedníctva SJF voleného za VSO, ako aj z funkcie predsedkyne VSO ku dňu 30.8.2019.   Dôvodom môjho odstúpenia je dlhodobá situácia v SJF zameraná na znevažovanie práce členov a funkcionárov zastupujúcich oblasti SJF. […]

Read More

Hlasovania per-rollam P-VSO

Zápis hlasované per-rollam, tieto budú uvedené v zápisnici z najbližšieho zasadania P-VSO Hlasovanie 1/2019 : Vážení členovia predsedníctva SJF VSO,  navrhujem aby predsedníctvo SJF VSO prijalo hlasovaním  per rollam prostredníctvom e- mailovej komunikácie v čase od zverejnenia tohto návrhu do 23.08.2019 do 16.15 hod uznesenie nasledovného znenia :  Na základe vzdania sa vyhodnocovania Východoslovenského skokového […]

Read More