Majstrovstvá SR, Košice 2018

Upozorňujeme na blížiaci sa termín uzávierky objednávok boxov na M-SR v Košiciach, jazdcom, ktorí budú reprezentovať VSO v majstrovských súťažiach v kategóriách pony, deti a juniori bude na základe rozhodnutia VSO preplatený poplatok za ustajnenie počas M-SR.

Read More