Poistenie koní na rok 2017

SJF v roku 2017 prináša novinku – možnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú koňom. Poistenie je možné uzatvoriť s platnosťou na celom území Európy. (Napr. na národnych pretekoch v Rakúsku je zjednanie/preukázanie takéhoto poistenia už požadované). Poistenie je možné uzatvoriť cez SJF jednoduchou formou – vyznačením na tlačive č. 5 Žiadosť o registráciu koni v […]

Read More