Školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa

 TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie

v Košiciach

poverená

Slovenskou jazdeckou federáciou

organizuje v spolupráci s

 KATEDROU ŠPORTU Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa v jazdectve

Účastnícky poplatok: 440 € za celé školenie (všeobecná a špeciálna časť + skúšky)

Pre záujemcov spĺňajúcich kritérium vrcholového športovca podľa smernice SJF 280€

 

Úhrada poplatku: do 15.10.2019 na účet, údaje budú zaslané po spracovaní prihlášky – do naplnenia kapacity kurzu.

Prihláška: info@slavia-kosice.sk, dokument

Uzávierka prihlášok : 15.10.2019