Upozornenie členským subjektom

Upozorňujeme Vás, že pokiaľ máte záujem o vyplatenie podpory za športové podujatia organizované v rámci VSO je potrebné podľa uznesenia P-VSO zaslať faktúru . Zároveň pre zúčastnených na M-SR je potrebné zaslať faktúru aj doklady aby im bolo možné prostredníctvom ich klubu vyplatiť podporu podľa uznesenia P-VSO Uznesenie : P-VSO schvaľuje refundáciu nákladov na účasť […]

Read More