Zmeny v pravidlách skokových súťaží – oznam pre usporiadateľov

V posledných pravidlách pre skokové súťaže platných od 1.4.2017 nastali zmeny. nutnosť zabezpečiť na preteky sanitku manipulovať na opracovisku s prekážkami, tránovať, smú len tréneri s licenciou SJF /vrátane inštruktor, učiteľ jazdy/, a samozrejme steward alebo rozhodca. kôň starší ako 7 rokov pokiaľ štartuje v daný deň len v parkúroch do 100cm vrátane môže absolvovať […]

Read More

SZVJ – Košice

Skúšky základného jazdeckého výcviku jazdca z poverenia SJF – Východoslovenskej oblasti     Organizátor:                            TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Termín konania:                     8.5.2017 t.j. v pondelok Časový harmonogram: 9:00 – 10:00 hod.                  prezentácia, organizačné pokyny 10:00 – 12:00 hod.                 praktická časť 12:00 –  13:00 hod.                 teoretická časť, formou testu 13:30 hod.                                 vyhodnotenie Miesto konania:                      Jazdecký areál UVLF, […]

Read More