SZVJ – Košice

Skúšky základného jazdeckého výcviku jazdca

z poverenia SJF – Východoslovenskej oblasti

 


 

Organizátor:                            TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Termín konania:                     8.5.2017 t.j. v pondelok

Časový harmonogram:

9:00 – 10:00 hod.                  prezentácia, organizačné pokyny

10:00 – 12:00 hod.                 praktická časť

12:00 –  13:00 hod.                 teoretická časť, formou testu

13:30 hod.                                 vyhodnotenie

Miesto konania:                      Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP 9 , Košice

Rozhodcovia:                           J. Ciganek, B. Zacharová, V. Cigánková

Poplatok:                                  20€ + 10€

Termín podania prihlášok:    do 4.5.2017

Prihlášky:                                 info@slavia-kosice.sk

Informácie:                             0905 644 686

 

Za SJF VSO: 8.4.2017- Janka Rindošová v.r., Miloš Kravec  v.r.