Vyúčtovanie podpory zo zdrojov VSO – Termín do 8.12.2017

Na základe uznesenie Predsedníctva VSO zo dňa 27.9.2017, bod 5-a P VSO sa uznieslo na prerozdelení finančných prostriedkov nasledovne. Každému účastníkovi MSR v skokoch prispieť sumou 100 Eur. Účastníkom MSR v drezúre sumou 100 Eur. Účastníkom MSR vo voltíži–dva kluby po 100 Eur. P VSO schvaľuje finančné príspevky , ako príspevok na cestovné náklady. majú […]

Read More

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 08. novembra 2017 nás opustil dlhoročný člen SJF, rozhodca a staviteľ tratí Ing. Marián Varga Posledná rozlúčka sa uskutoční 11. novembra 2017 o 13:00 v Dome smútku v Prešove Česť jeho pamiatke !

Read More