SZVJ – Košice Poľov

Organizátor : JK Slávia Spišská Nová Ves Miesto konania : Areál Jazdeckej školy Fébus – Košice Poľov Dátum konania: 26.10.2019 Hlavný rozhodca : MVDr. Jozef Cigánek CSc. Rozhodcovia : prof. MVDr.V.Cigánková,PhD, Radovan Stratil Harmonogram : 9.00-10.00 prezentácia uchádzačov 10.00 – 12:00 praktická časť 13: 00 – 14: 00 teoretická časť 14:30 – vyhodnotenie   Kôň […]

Read More

Školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa

 TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach poverená Slovenskou jazdeckou federáciou organizuje v spolupráci s  KATEDROU ŠPORTU Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa v jazdectve Účastnícky poplatok: 440 € za celé školenie (všeobecná a špeciálna časť + skúšky) Pre záujemcov spĺňajúcich kritérium vrcholového športovca podľa smernice SJF 280€   Úhrada poplatku: do 15.10.2019 […]

Read More