Abdikácia J. Rindošovej

 

Vec: Abdikácia na funkciu člena Predsedníctva SJF a tým aj predsedu Východoslovenskej jazdeckej oblasti (VSO) SJF

 

Týmto odstupujem z funkcie člena Predsedníctva SJF voleného za VSO, ako aj z funkcie predsedkyne VSO ku dňu 30.8.2019.

 

Dôvodom môjho odstúpenia je dlhodobá situácia v SJF zameraná na znevažovanie práce členov a funkcionárov zastupujúcich oblasti SJF. Táto pretrváva od konca roku 2017, Valného zhromaždenia vo Vígľaši (21.5.2018) a pokračuje aj po Valnom zhromaždení v Poprade (20.5.2019).

Nestotožňujem sa s neustálym porušovaním Zákona o športe, Stanov SJF, ako aj Pravidiel a ostatných Vnútorných predpisov SJF, ku ktorému prispieva účelová činnosť niektorých predstaviteľov SJF, ako aj nezáujem väčšiny členskej základne SJF. Tiež nemienim ďalej tolerovať osočovanie, intrigy, ovplyvňovanie a zastrašovanie členov SJF, ktoré majú za cieľ znevažovať prácu  členov SJF.

 

Aj napriek tejto situácii som sa snažila (ako predsedkyňa oblasti) plne venovať činnosti v našej oblasti (VSO) a všetko moje úsilie som, roky ako jediná členka Predsedníctva VSO, spoločne s poradným odborným tímom venovala jazdcom a klubom oblasti. Vo svojej funkcii som sa snažila rozhodovať vždy podľa svojho vedomia a svedomia uvedomujúc si svoju zodpovednosť za chod oblasti.

Po Valnom zhromaždení VSO (29.6.2019) sa však situácia a konštruktívna komunikácia v oblasti zmenila. Neustále som terčom vulgárnych urážok, ohovárania a znevažovania mojej práce. Pomyselnou poslednou kvapkou pre moje rozhodnutie abdikovať, bolo  hlasovanie vo VSO o prerozdelení finančných prostriedkov pre najlepších skokových jazdcov z rebríčka Východoslovenského skokového pohára, keď neboli prijaté uznesenia, ktoré sú jedny z najdôležitejších v športovej činnosti vo VSO. Predpokladám, že by malo nasledovať poukazovanie na nečinnosť a nefunkčnosť oblasti a jej postupná likvidácia ako „zbytočného“ medzičlánku medzi Bratislavou a klubmi SJF.

 

Nemienim sa ďalej podieľať na „deštrukcii“ jazdeckých oblastí a likvidácii dlhodobo úspešných športových podujatí akými bol aj Východoslovenský skokový pohár, preto som sa rozhodla z vedenia SJF odstúpiť.  

 

 

S pozdravom                                             Janka Rindošová v.r.