Dokumenty

Dokumenty SJF – pravidlá, smernice, prihlášky nájdete tu … logo_sjf_sk_web


————————————————————————————————————–

Dokumenty k VZ VSO :Zápisnica z VZ VSO – 2019, Správa o činnosti, Prezenčka

Zápis zvolanie VZ

Rokovací a volebný poriadok

Zápisnica z VZ VSO – 2018

Zápisnice P – VSO :

Zápis P-VSO-2019-2, Príloha 1 – Rokovací poriadok P-VSO

Zápis P-VSO-2019-1

Zápis P-VSO-2018-3

Uznesenie P-VSO z 25.6.2018

Zápis P-VSO-2018-2

Zápis P-VSO-2018-1

Zápis P-VSO-2017-3

Zápis P-VSO-2017-2

Zvolanie VZ VSO 22.5.2017

Zápis zo stretnutia klubov VSO

 Mimoriadne stretnutie P-VSO, Zápis z porady klubov
Zápisnice P-JOPO :  Zápisnica-11 Zápisnica z II VZ Zápisnica-10 Zápisnica-9 Zápisnica-8 Zápisnica-7 Zápisnica-6 Zápisnica-5 Zápisnica-4 Zápisnica-3 Zápisnica-2 Zápisnica-1
Zápisnice P-JOKE  Zápisnica -1, Zápisnica-2 Zápisnica z II VZ Zápisnica-3Zápisnica -4
Zápisnice V VSO : Zápisnica -12, Zápisnica -11, Zápisnica -10, Zápisnica -9
Zápisnica -8, Zápisnica -7, Zápisnica -6, Zápisnica -5, Zápisnica -4,Zápisnica -3
Zápisnica -2, Zápisnica -1,  Zápisnica z porady zástupcov jazdeckých subjektov SJF-VSO – 2013