SZVJ – Kráľovce

Organizátor : Jazdecká škola Kráľovce

Miesto konania : Jazdecká škola Kráľovce, 0 44 44

Dátum konania: 29.9.2019

Hlavný rozhodca : MVDr. Jozef Cigánek CSc.

Rozhodcovia : prof. MVDr.V.Cigánková,PhD, Radovan Stratil

Harmonogram :

9.30-10.00 prezentácia uchádzačov

10.00 praktická časť

následne teoretická časť

Kontaktná osoba : Tatiana Zsigmondy, 0908 328 149

Jaroslav Petro, 0917 086 012

adresa na zaslanie prihlášok : tancipetrova2005@gmail.com

uzávierka prihlášok : 27.9.2019

Poplatky : 15 eur,  Zápisné : 20 eur