Kalendár pretekov VSO

Miesto nkonania
Disciplína Dátum konania
Rozpis Výsledky Pozn.
Košice UVLF S 7.4.2018  Rozpis  Výsledky
Slavoj Prešov S 14.4.2018  Rozpis  Výsledky
Košice UVLF V 21.4.2018  Rozpis
Košice UVLF D 28.4.2018  Rozpis  Výsledky
Michalovce S 1.5.2018  Rozpis  Výsledky
Bardejov S 6.5.2018  Rozpis  Výsledky
Košice UVLF S 12.5.2018  Rozpis  Výsledky
Raslavice S 20.5.2018  Rozpis Výsledky
Hrabušice D 26.5.2018 27.5.2018  Rozpis Výsledky
Pribeník S 27.5.2018  Rozpis Výsledky
Košice UVLF Cena rektorky  -Majstrovstvá VS oblasti S 2.6.2018 3.6.2018  Rozpis Výsledky
Spišský Štiavnik S 10.6.2018  Rozpis Výsledky
Spišská Teplica V 30.6.2018  Rozpis
Tatranská Lomnica V 30.6.2018 Rozpis Výsledky
Brzotín S 7.7.2018 Rozpis Výsledky
Giraltovce S 22.7.2018 Rozpis Výsledky
Spišská Teplica D 5.8.2018 Rozpis Výsledky
Veľká Lomnica A 29.7.2018 Rozpis Výsledky
Trebišov S 11.8.2018 Rozpis Výsledky
Hrabušice – M VSO D 18.8.2018 Rozpis Výsledky
Stropkov S 19.8.2018 Rozpis Výsledky
Košice UVLF – M-SR detí,jun, ml.j S 23.8.2018 24.8.2018 25.8.2018 Rozpis Výsledky
Fintice S 1.9.2018

2.9.2018

Rozpis Výsledky
Spišská Nová Ves S 8.9.2018 Rozpis Výsledky
Haniska pri Prešove S 9.9.2018 Rozpis Výsledky
Slavoj Prešov S 15.9.2018 16.9.2018 Rozpis Výsledky
Košice UVLF – zrušené D 22.9.2018
Veľký Šariš – zrušené S 23.9.2018
Spišská Teplica           M-SR V 28.9.2018 29.9.2018 30.9.2018
Košice UVLF – zmena termínu S 06.10.2018 Rozpis
Slavoj Prešov D 6.10.2018
Slavoj Prešov S 8.12.2018