Pozvánka P-VSO

POZVÁNKA zasadnutie P-SJF VSO   sa uskutoční dňa  19.7.2019 (piatok) o 17.00 v SNV v priestoroch JK Slávia SNV s nasledovným programom: 1.      Otvorenie 2.      Schválenie programu 3.      Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.      Schválenie rokovacieho poriadku 5.      Odporúčania VZ 6.      Východoslovenský skokový pohár 7.      M VSO drezúra, voltíž, skoky 8.     Žiadosti OZ Galaxia , Freestyle Poprad , JO TJ […]

Read More

Pozvánka

JK Equipolis Sokoľ Vás pozýva na sústredenie na tému: AKO BYŤ LEPŠÍM JAZCOM PRE SVOJHO KOŇA Sústredenie sa bude konať 05.- 06.08.2019 v priestoroch JK Equipolis Sokoľ. 05.08.2019 začneme o 16:00 prednáškou z oblasti anatómie, fyziológie, biomechaniky, physioterapie, tréningu a výcviku koňa prednáška bude ukončená voľnou diskusiou a ukážkou physioterapie koňa Prednášajúci bude MVDr. PETR […]

Read More