Kontakt

Kontaktná osoba za členov P-VSO : Marek J. Gryglak

duelanomjrg@gmail.com

Schvaľovanie rozpisov :

SKOKY VSO
Miloš Kravec
milos.kravec@sjf.sk
DREZÚRA
Ing. Michaela Horná
michaela.horna@sjf.sk
VYTRVALOSŤ
Mgr. Vladimír Pažitný
vladimir.pazitny@sjf.sk
VŠESTRANNOSŤ
Ing. Zdeno Malík
zdeno.malik@sjf.sk
VOLTÍŽ
MVDr. Marián Pavľak
marian.pavlak@sjf.sk
ZÁPRAHY
Ing. Ladislav Hána
ladislav.hana@sjf.sk
PONY
Ing. Andrea Machalová
andrea.machalova@sjf.sk

Kontakt na správcu webu / Podklady na zverejnenie : info@slavia-kosice.sk