Podklady k VZ oblasti SJF

Tu budú priebežne zverejňované podklady k VZ, návrhy delegátov Návrh rokovacieho a volebného poriadku Podklad k výpočtu mandátov – upravený Návrh na zmenu programu Návrhy kandidátov Výsledky VZ Jazdeckej Oblasti Zápisncia , správa MK, Prezenčná listina

Read More