Podklady k VZ oblasti SJF

Tu budú priebežne zverejňované podklady k VZ, návrhy delegátov Návrh rokovacieho a volebného poriadku Podklad k výpočtu mandátov – upravený Návrh na zmenu programu Návrhy kandidátov Výsledky VZ Jazdeckej Oblasti Zápisncia , správa MK, Prezenčná listina

Viac...

Deň koní Brzotín

Upozorňujeme na zmenu termínu jazdeckých pretekov v Brzotíne. Budú už 24.6.2017. Tešíme sa na Vás.

Viac...