Verejný tréning – Slavoj Prešov

Jazdecký klub Parkur team Slavoj Prešov v spolupráci s Východoslovenskou oblasťou SJF Vás pozývajú
na verejný skokový tréning v Prešove, ktorý sa uskutoční 25.3.2018 – jazdecký areál Parkur team
Slavoj Prešov.
Poplatok za tréning je :

15€ / dvojica pre členov SJF s platnou licenciou
20€ / dvojica pre členov bez platnej licencie SJF
Východoslovenská oblasť SJF prispieva jazdcom s platnou licenciou formou úhrady nákladov na
zabezpečenie skokového materiálu a haly.

Tréner: Lucia Kochaníková
Pomocný tréner: JURAJ POLÁŠ
Program:
práca na klusových a cvalových kavaletách, precvičovanie skokových kombinácii, parkur
Prihlášky zasielajte do 23.3.2018 na lucia.kochanikova@gmail.com
UPOZORNENIE: Pred vyložením koňa v areáli je potrebné preukázať sa dokladom o vyšetrení koňa na
infekčnú anémiu nie starším ako pol roka.