EQUI Style Cup

 

Slovenská liga detí a juniorov 14. ročník dlhodobej súťaže EQUISTYLE CUP 2018                      

Celoslovenský seriál skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov, ktorý sa skladá z dvoch pohárových súťaží:

 • EQUISTYLE Cup pre deti  
 • EQUISTYLE Cup pre juniorov 

Priebeh a podmienky:

Každá pohárová súťaž bude mať 12 kôl a 1 finále počas víkendov kalendárneho roku 2018.

Každé kolo sa uskutoční v rámci jedného víkendu z nižšie uvedených jazdeckých podujatí.
                                  

 

Termíny kôl v roku 2018

   1.kolo: 05.05. – 06.05.2018  JK RS Team Trnava, Bratislava  RS Team Trophy I. kolo

  2.kolo: 12.05. – 13.05.2018  Hippoclub Liptovská Sielnica      Jarná cena Penziónu Fontana

  3.kolo: 19.05. – 20.05.2018  JK RS Team Trnava, Bratislava  RS Team Trophy II. kolo

  4.kolo: 02.06. -0 3.06.2018  TJ Slávia UVLF Košice   Cena rektorky UVLF a pohár primátora mesta Košice

  5.kolo: 09.06. – 10.06.2018  JK RS Team Trnava, Bratislava   RS Team Trophy III. Kolo

  6.kolo: 30.06. – 01.07.2018  JK RS Team Trnava, Bratislava   RS Team Trophy IV. Kolo

  7.kolo: 07.07. – 08.07.2018  Hippoclub Liptovská Sielnica       Júlová cena Penziónu Fontana

  8.kolo: 14.7.2018                 Parkúr Club Vysoká pri Morave   Cena starostu obce Vysoká pri Morave

  9.kolo: 28.07. – 29.7.2018    JK Masarykov Dvor Vígľaš – Pstruša   Letné parkúrové preteky  Equistyle Cup + M SSO deti, juniori, pony

10.kolo: 18.08. – 19.08.2018  JK RS Team Trnava, Bratislava    RS Team Trophy V. kolo

11.kolo: 01.09 – 02.09.2018   TJ Žrebčín Motešice                            Letný festival koní

12.kolo: 9.9.2018                   Jazdecký klub Haniska pri Prešove Jazdecké preteky o cenu obce Haniska – 5. ročník

Finále :15.09. – 16.09.2018   JK RS Team Trnava, Bratislava  RS Team Trophy Finále (Celkové vyhodnotenia a odovzdávanie cien)

Podmienky súťaží

 

      Jazdecké dvojice (jazdec – kôň) budú zbierať body za výkon a umiestnenie. Jazdecká dvojica môže absolvovať ľubovoľný počet kôl počas celého roku. Víťazom sa stáva jazdecká dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. Štart v oboch kategóriách nie je povolený. Jazdec má právo len na jednu cenu v rámci konečného vyhodnotenia svojej kategórie.

 POZOR!!!  Účasť v ktoromkoľvek kole je nutné nahlásiť, alebo vyznačiť usporiadateľovi v prihláške.

Technická náročnosť parkúrov jednotlivých kôl

Obtiažnosť   DETI     čl. pravidiel   JUNIORI    čl. pravidiel     Miesto konania

 1. kolo 80cm          238.1.4       110cm             238.2.1        JK RS Team Trnava, Bratislava
 2. kolo 85cm         238.1.4        110cm             238.2.1        Hippoclub Liptovská Sielnica
 3. kolo 90cm         238.1.4        110cm             238.2.2        JK RS Team Trnava, Bratislava    
 4. kolo 90cm         238.1.4        110cm             238.2.2       TJ Slávia UVLF Košice
 5. kolo 95cm         238.1.4        115cm             238.2.1       JK RS Team Trnava, Bratislava
 6. kolo 95cm         238.2.1        115cm             238.1.1       Parkúr Club Vysoká pri Morave
 7. kolo      95cm       238.2.1        115cm             238.1.1       JK RS Team Trnava, Bratislava
 8. kolo  100cm        238.2.1        115cm             238.2.1       Hippoclub Liptovská Sielnica
 9. kolo 100cm        238.2.1        115cm           238.2.1       JK Masarykov Dvor Vígľaš – Pstruša
 10. kolo 100cm        238.2.1        120cm           238.2.1       JK RS Team Trnava, Bratislava
 11. kolo 100cm       238.2.1        120cm           238.2.1       TJ Žrebčín Motešice
 12. kolo 105cm        238.2.1        115cm           238.2.1       Jazdecký klub Haniska pri Prešove

Finále             105cm        238.2.2        120cm           238.2.2       JK RS Team Trnava, Bratislava 

Usporiadatelia si vyhradzujú právo na zmeny v prípade, ak si to priebeh jednotlivých súťaží bude  vyžadovať.

Bodovanie dlhodobých súťaží

Dlhodobá súťaž EQUISTYL CUP DETI, je určená pre deti do 14 rokov vrátane. Každé kolo sa bude hodnotiť nasledovne:

KOEFICIENTY OBTIAŽNOSTI

ZM do90cm (vrátane)                       bez koeficientu

ZM+    95cm                                      1,1

Z         100cm                                    1,2

Z+       105cm                                    1,3      

 

KOEFICIENTY ÚČASTI

Pri počte štartujúcich v súťaži:

Do 6 jazdcov                                      0,8

7 až 12 jazdcov                                  0,9

13 a viac jazdcov                               bez koeficientu

Dlhodobá súťaž EQUISTYL CUP JUNIORI   je určená pre deti od 15 do 18 rokov vrátane. Každé kolo sa bude hodnotiť nasledovne:

KOEFICIENTY OBTIAŽNOSTI

ZL       110cm                                    bez koeficientu

ZL+     115cm                                    1,1

L         120cm                                    1,2

L s rozoskakovaním 120/130                        1,3

 

KOEFICIENTY ÚČASTI

Pri počte štartujúcich v súťaži:

Do 6 jazdcov                                      0,8

7 až 12 jazdcov                                  0,9

13 a viac jazdcov                               bez koeficientu

 

Súťaže EQUISTYLE Cup sa konajú za účelom získania jazdeckých zručností a skúseností detí a juniorov, rovnako ako získania správneho prístupu pri starostlivosti o kone a ich menežovaní. Preto sa počas pretekov bude klásť veľký dôraz na dodržiavanie Etického kódexu pri zaobchádzaní s koňmi.

CENY

 

Ceny v celkovej hodnote 6.640,-€ do celoslovenského seriálu skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov venuje spoločnosť EQUISTYLE, ktorá  sa zaoberá ponukou a predajom jazdeckých potrieb.

V jednotlivých kolách budú ocenení prví piati jazdci v každej kategórii stužkami a nákupnými poukážkami následne:

1.miesto          nákupná poukážka v hodnote 25,-€

2.miesto          nákupná poukážka v hodnote 20,-€

3.miesto          nákupná poukážka v hodnote 15,-€

4.miesto          nákupná poukážka v hodnote 10,-€

5.miesto          nákupná poukážka v hodnote 10,-€

Poukážky bude možné použiť aj pri internetovom nákupe, ktorý rovnako ponúka spoločnosť EQUISTYLE.

 

Vo finále si súťažiaci zmerajú sily o ceny v celkovej hodnote 4000,-€ !

Ceny budú vecné, od  známych a osvedčených značiek spoločností  Prestige, Veredus, Equistro, Sergio Grasso a iných.

Okrem toho dostanú umiestnení súťažiaci stužky, prví traja poháre a ich koníky deku.

Meno víťaza EQUISTYLE CUP JUNIOROV 2018 bude navždy zvečnené vedľa víťazov z predchádzajúcich rokov na putovnom – víťaznom pohári vystavenom v predajni EQUISTYLE v Rovinke.   

 

Výsledky z jednotlivých kôl budú priebežne zverejňované na stránke EQUISTYLU a na Facebookovej stránke Alexandry Skatullovej

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme veľa športových úspechov pri získavaní nových jazdeckých skúseností.