Pozvánka stretnutie

Dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie predsedov klubov a členov VSO, ktoré sa uskutoční v nedeľu  20.11.2016 v priestoroch Reštaurácie BOWLING pri Trati – Prešov o 15:00 hodine. Predpokladané a navrhované témy: a/informácia o situácii v SJF b/fungovanie VSO, c/menovanie garantov za jednotlivé jazdecké disciplíny vo VSO d/skokový pohár- úprava vyhodnocovania pre rok 2017 e/najúspešnejší jazdec -princíp vyhodnocovania pre rok 2017 f/základné […]

Read More