Pozvánka stretnutie

Dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie predsedov klubov a členov VSO, ktoré sa uskutoční v nedeľu  20.11.2016 v priestoroch Reštaurácie BOWLING pri Trati – Prešov o 15:00 hodine.

Predpokladané a navrhované témy:

a/informácia o situácii v SJF

b/fungovanie VSO,

c/menovanie garantov za jednotlivé jazdecké disciplíny vo VSO

d/skokový pohár- úprava vyhodnocovania pre rok 2017

e/najúspešnejší jazdec -princíp vyhodnocovania pre rok 2017

f/základné princípy rozdelenia financií VSO

g/zimné sústredenia

h/plán činnosti pre rok 2017,  majstrovské súťaže 2017

i/kalendár pretekov pre rok 2017

j/ rôzne

Vzhľadom k navrhovaným témam je účasť zástupcov z klubov VSO dôležitá .

Janka Rindošová – predseda SJF – VSO