Valené zhromaždenie SJF – aktualizované 20.5.2018

 Informácie k  XIII. valnému zhromaždeniu SJF (21.5.2018, Vígľaš/Pstruša) Pozvánka a program:   (klub na VZ zastupuje vždy jeden delegát – štatutár, člen – na základe splnomocnenia, alebo člen zvolený klubom na základe zápisnice) Delegačný lístok:   (slúži ako splnomocnenie k účasti na VZ pre delegáta (člena SJF), ktorého splnomocňuje štatutár klubu úradne overeným podpisom) Termínovník: do 6.5.2018 (24:00) – […]

Viac...

POZVÁNKA NA STRETNUTIE KLUBOV VSO

P O Z V Á N K A NA STRETNUTIE KLUBOV VSO  Dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie klubov  VSO, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  10.5.2018 v Spišskej Novej Vsi – klubovňa Jazdeckého klubu Mackovjak SNV o 17:30 hodine. Predpokladané a navrhované témy : a/ Otvorenie b/ Informácia o situácii v SJF (Valné zhromaždenie SJF) […]

Viac...

SZVJ Prešov

Skúšky základného výcviku jazdca Hlavný organizátor: SJF Východoslovenská jazdecká oblasť Spoluorganizátor: Jazdecký klub J.R oz Termín konania skúšok : 08.05.2018 (utorok) Miesto konania : Bardejovská 48, Prešov – Ľubotice, areál park prírody Rozhodcovia : Janka Rindošová , Zuzana Horváthová , Jaroslava Novotná Časový harmonogram skúšok: 09:00 – 10: 00prezentácia, organizačné pokyny 10:00 – 12:00 hod. […]

Viac...