Školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa

 TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach poverená Slovenskou jazdeckou federáciou organizuje v spolupráci s  KATEDROU ŠPORTU Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa v jazdectve Účastnícky poplatok: 440 € za celé školenie (všeobecná a špeciálna časť + skúšky) Pre záujemcov spĺňajúcich kritérium vrcholového športovca podľa smernice SJF 280€   Úhrada poplatku: do 15.10.2019 […]

Read More

Uznesenie Predsedníctva SJF ohľadne VSSP

P-SJF prijalo nasledovné uznesenia: P-SJF určuje vyhodnotenie Východoslovenského skokového pohára SJF detí, juniorov a amatérov v termíne dľa rozhodnutia samotnej VSO SJF, kde posledné výsledky, ktoré budú pre danú kategóriu započítané sú 11. ročník Slovak Academy Cup Prešov Fintice. hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár, Horváth UZNESENIE PRIJATÉ

Read More

SZVJ – Prešov

Termín konania skúšok : 12.10.2019(sobota) Miesto konania :Jazdecký areál, Jazdecká 1, Prešov Rozhodcovia :Gabriela Kopecká, Ján Kuchár, Radomír Stratil Časový harmonogram skúšok: 09:00 -10:00 hod. prezentácia, organizačné pokyny 10:00 -12:00 hod. praktická časť 13:00 -14:00 hod. teoretická časť formou testu 14:30 hod. vyhodnotenie Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí […]

Read More