VZ Východoslovenskej oblasti SJF

Slovenská jazdecká federácia – Východoslovenská jazdecká oblasť Pozvánka na Valné zhromaždenie SJF -Východoslovenskej jazdeckej oblasti   na základe čl. XV Stanov SJF  zvolávam Valné zhromaždenie SJF – Východoslovenskej jazdeckej oblasti.   Termín: 29.06.2018 o 17:00 hod. Miesto konania : Košice, areál UVLF , poslucháreň INFEKTOLÓGIE, Komenského 73, 041 81 Košice Návrh programu Otvorenie Voľba mandátovej […]

Viac...

Cena rektorky UVLF a Pohár primátora mesta Košice – 33 ročník

Pozývame Vás na 33. ročník jazdeckých pretekov o Cenu rektorky UVLF a pohár primátora mesta Košice 2. a 3. júna  – Jazdecký areál UVLF v Košiciach Zároveň majstrovstvá Východoslovenskej oblasti pre všetky kategórie jazdcov a tiež súťaže KMK elektronická prihláška : Prihláška

Viac...

Valené zhromaždenie SJF – aktualizované 20.5.2018

 Informácie k  XIII. valnému zhromaždeniu SJF (21.5.2018, Vígľaš/Pstruša) Pozvánka a program:   (klub na VZ zastupuje vždy jeden delegát – štatutár, člen – na základe splnomocnenia, alebo člen zvolený klubom na základe zápisnice) Delegačný lístok:   (slúži ako splnomocnenie k účasti na VZ pre delegáta (člena SJF), ktorého splnomocňuje štatutár klubu úradne overeným podpisom) Termínovník: do 6.5.2018 (24:00) – […]

Viac...