Východoslovenský skokový pohár

Východoslovenský skokový pohár 2019

Cieľom tejto dlhodobej skokovej súťaže je zatraktívnenie jazdectva pre účastníkov i divákov. Do súťaže sa nie je potrebné prihlasovať.
Súťaž juniorov sa bude vyhodnocovať spolu s kategóriou mladých jazdcov. V prípade ak má mladý jazdec viacero koní a s niektorým z nich chce súťažiť v kategórii seniorov, môže, ale s týmto koňom potom už nesmie súťažiť v súťaži juniorov. Svoje rozhodnutie o zaradení koňa do konkrétnej súťaže musia oznámiť pred prvými pretekmi. V súťaži juniorov teda môžu súťažiť v r. 2019 dve kategórie jazdcov: juniori a mladí jazdci.
Pre potreby SP VSO budeme však túto skupinu aj naďalej nazývať SP VSO juniorov. V roku 2019 budeme zvlášť vyhodnocovať SP VSO detí, juniorov a seniorov a amatérov.

Vyhodnotenie a rebríček bude zverejnený na webe VSO SJF – priebežný rebríček.

Definícia „Amatéra“ – Jazdec nad 23 rokov, ktorí v danom roku neštartoval v súťaži s výškou prekážok v základnom kole 125cm a viac.

Bodovanie pozostáva z troch zložiek : 1 – za výsledok (dosiahnuté trestné body), 2 – za umiestnenie, 3 – koeficient pretekov

1. body pridelené za dosiahnuté trestné body v základnom kole

 

Súťaž stupňa Trestné body Poznámka
v cm.
0 – 1 2 – 5 6 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25
 započítavajú sa :
TT (160) 56 53 50 45 40 35 30 Juniori, Seniori
T+ (155) 51 48 45 40 35 30 25 Juniori, Seniori
T (150) 46 43 40 35 30 25 20 Juniori, Seniori
ST+ (145) 41 38 35 31 26 22 17 Juniori, Seniori
ST (140) 36 33 30 26 22 18 14  Juniori, Seniori
S+ (135) 31 28 25 22 19 16 13 Juniori,  Seniori
S (130) 26 23 20 17 14 11 9 Juniori, Seniori
L+ (125) 21 18 15 12 9 6 4 Juniori, Seniori
L (120) 16 13 10 7 5 3 1 Deti, Juniori, Amatéri
ZL+ (115) 13 11 8 5 3 1 Deti, Juniori, Amatéri
ZL (110) 10 8 6 4 2 1 Deti, Juniori, Amatéri
Z+ (105) 8 6 5 3 1 Deti, Amatéri
Z (100) 6 5 4 3 1 Deti, Amatéri
ZM /90/ 5 4 3 1 Deti
ZM /80/ 4 3 2 1 Deti

2. za umiestnenie

Body za umiestnenie sa prideľujú len v súťaži s výškou nad 120cm, pri počte 20 štartujúcich body dostane len prvý jazdec v poradí / zo všetkých na štarte/ Za každých ďalších 10 štartujúcich sa pridajú ďalší  ktorí dostanú body a to tak, že sa zohľadňuje výška prekážok .

Štartujúcich    20                    30                    40                    50                    60

L                                    1                      2-1                  2-1                  3-2-1               4-3-2-1

L+                               2-1                  3-2-1               4-3-2-1          5-4-3-2-1         6-5-4-3-2-1

S                               3-2-1               4-3-2-1           5-4-3-2-1      7-6-5-4-3-2-1   8-7-6-5-4-3-2-1

S+                           3-2-1               5-4-3-2-1       6-5-4-3-2-1   8-7-6-5-4-…    10-9-8-7-6-5-…

 

3. koeficient

Koeficientom sa vynásobí celkový získaný počet bodov z tab1 + tab2. Koeficient má hodnotu 1 pre súťaže v rámci VSO, na súťažiach v rámci Majstrovstiev VSO má koeficient hodnotu 1,2

 

Do tejto súťaže sa budú počítať výsledky parkúrov  hodnotených poľa stupnice „A“, čl. pravidiel 238 zo všetkých podujatí v rámci Východoslovenskej jazdeckej oblasti.

Financovanie súťaže: zabezpečí predsedníctvo oblasti.