Školenie a preškolenie trénerov jazdectva

Slovenská jazdecká federácia a TJ Slávia UVLF Košice oznamujú, že sa bude konať Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v jazdectve. Je určené pre záujemcov, ktorí ešte neabsolvovali žiaden kurz. Bližšie informácie a prihláška tu: info   Slovenská jazdecká federácia a TJ Slávia UVLF Košice oznamujú, že sa bude konať Preškolenie na trénerov I. kvalifikačného stupňa v jazdectve. […]

Read More

OZNAM

Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF oznamuje, že jazdecké preteky 5.8. boli zrušené, náhradný termín včas zverejníme. Ďakujeme za pochopenie.

Read More

Podklady k VZ oblasti SJF

Tu budú priebežne zverejňované podklady k VZ, návrhy delegátov Návrh rokovacieho a volebného poriadku Podklad k výpočtu mandátov – upravený Návrh na zmenu programu Návrhy kandidátov Výsledky VZ Jazdeckej Oblasti Zápisncia , správa MK, Prezenčná listina

Read More