Podklady k VZ oblasti SJF

Tu budú priebežne zverejňované podklady k VZ, návrhy delegátov Návrh rokovacieho a volebného poriadku Podklad k výpočtu mandátov – upravený Návrh na zmenu programu Návrhy kandidátov Výsledky VZ Jazdeckej Oblasti Zápisncia , správa MK, Prezenčná listina

Viac...

Deň koní Brzotín

Upozorňujeme na zmenu termínu jazdeckých pretekov v Brzotíne. Budú už 24.6.2017. Tešíme sa na Vás.

Viac...

Valné zhromaždenie Oblasti

Slovenská jazdecká federácia – Východoslovenská jazdecká oblast‘ Pozvánka na Valné zhromaždenie Pozvánku + mandáty nájdete TU …. Termin:23.O6,2O17 o 17:00 hod. Miesto konania: Hotel Tatra, Karpatská 3273/7, Poprad Návrh programu 1. Otvorenie 2. Voľba mandátovej komisie, správa mandátovej komisie 3. Voľba pracovného predsedníctva 4. Voľba zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 5. Schválenie programu rokovania 6. Voľba […]

Viac...