Výzva pre usporiadateľov


Z dôvodu odstúpenia usporiadateľa M VSO v drezúre vypisuje P – VSO výzvu pre nového usporiadateľa M VSO v disciplíne drezúra.
 Záujemcovia o usporiadanie M VSO v drezúre sa môžu prihlásiť do 15.8.2019 na emailovej adrese janka.rindosová@sjf.sk.