Skúšky základného výcviku jazdcov Sp.Nová Ves 14.4.2019

SOrganizátor : Slovenská jazdecká federácia – Východoslovenská jazdecká oblasť

Spoluorganizátor : Jazdecký klub JK Mackovjak SNV

 Termín konania skúšok : 14.04.2019

Začiatok: 09:00 hod.

 Miesto konania : Jazdecký areál MACKOVJAK Spišská Nová Ves , Jazdecka 1

 Rozhodcovia : J. Rindošová, G. Kopecká, J. Kuchár

 Časový harmonogram skúšok:

09:00 – prezentácia

10:00 – praktická časť

12:00 – prestávka – obed

13:30  – teoretická časť formou testu

14:45 – vyhodnotenie

Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva, ktorý potvrdí absolvovanie základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu skúšok nedosiahol vek 18 rokov.

POPLATOK:

50 eur vrátane obeda

Každý kôň, ktorý sa zúčastní SZVJ musí mať platné vyšetrenie na infekčnú anémiu koní (EIA) nie staršie ako 6 mesiacov.

Prihlášky zasielať na e-mail: smandramatus@gmail.com

tel.kontakt : Smandra M. 0905 838 815

Za SJF VSO rozpis schválil  dňa 3.4.2019             Janka Rindošová vr