SZVJ – Košice

SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA

Organizátor: Východoslovenská jazdecká oblasť

Spoluorganizátor: JO TJ Slávia UVLF Košice

Cesta pod Hradovou 11

040 01  Košice

Miesto konania: JA UVLF, Trieda KVP 9, 040 11 Košice

Dátum konania: 30.03.2019

Hlavný rozhodca: MVDr. Jozef Cigánek

Rozhodcovia: MVDr. Štefan Karahuta, Ing . Zuzana Bodnárová

Začiatok: 9,30 hod.

Uzávierka prihlášok: 28. 03. 2019

E-mail: slaviauvlfke@gmail.com

Kontaktná osoba: MVDr Lucia Tarabová 0903 804 386

Poplatky: 15,- eur

Zápisné: 20,- Eur

Program:

10:00 – 10:30 – prezentácia, opracovanie koní

10:30 – 12:00 – praktická časť

12:30 – 13:30 – teoretická časť formou testu

14:00 – vyhodnotenie

Každý účastník je povinný priniesť si vyplnenú prihlášku s potvrdením od lekára a trénera!

Schválené dňa   20.3.2019 Rindošová vr