SZVJ – Voltíž Košice

Skúšky základného výcviku  jazdcov  –  voltíž

JO TJ Slávia UVLF Košice

Dátum konania: 27.04.2019 – po skončení poslednej súťaže SVP, cca 17,00 hod.

Miesto konania: JA UVLF, Trieda KVP 9, 040 01 Košice

 

Kritéria pre uchádzača: Vek 9 rokov a viac

 

Podmienky SZVJ:  Uchádzač musí absolvovať teoretickú časť a praktickú časť na koni. Predvedie jednotlivé cviky: základný sed, lastovička, kľak s upažením, zášvih, polovičný mlyn, predšvih, odskok z dámskeho sedu dnu.

 

Hodnotiaci rozhodcovia:  Ing. Ambrózová Jana, Ing. Dutko Lovašová Diana,  Lukáčová Ľubica

 

Účastnícky poplatok: 20,- EUR

Posielanie prihlášok: pavlakeva@gmail.com

Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko uchádzača (dieťaťa), rodné číslo a adresu bydliska uchádzača, názov klubu, súhlas zákonného zástupcu, potvrdenie od lekára a trénera (formulár Prihláška na SZVJ).  Akceptované budú iba prihlášky zaslané do 10. 04. 2019.

 

Zodpovedná osoba: Eva Pavľaková, kontakt 0903/100857

Za oblasť schválené dňa 19.3.2019 Rindošová vr