Skúšky základného výcviku – 6.4.2019

Skúšky základného výcviku jazdca.

 

z poverenia Slovenskej jazdeckej federácie – Východoslovenskej jazdeckej oblasti

organizuje Jazdecký klub Prvá drezúrna škola ZR Prešov,

skúšky základného výcviku jazdca.

 

Termín konania skúšok : 06.04.2019

Začiatok: 10:00 hod.

 

Miesto konania : Jazdecký areál Park prírody – Reštaurácia ZWICKER Bardejovská 48, Prešov

 

Rozhodcovia : J. Rindošová, Z. Horvátová, J. Novotná

 

Časový harmonogram skúšok:

10:00 – prezentácia

10:30 – praktická časť

12:00 – prestávka – obed

13:30  – teoretická časť formou testu

14:45 – vyhodnotenie

Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva, ktorý potvrdí absolvovanie základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu skúšok nedosiahol vek 18 rokov.

POPLATOK:

Členovia klubu Prvá drezúrna škola ZR – poplatok : 40 eur / (20 eur zápisné ku skúške,  20 eur poplatok pre organizátora)

Nečlenovia klubu Prvá drezúrna škola ZR – poplatok: 50 eur (20 eur zápisné ku skúške, 30 eur poplatok pre organizátora)

15 eur / ustajnenie koňa

Každý kôň, ktorý sa zúčastní SZVJ musí mať platné vyšetrenie na infekčnú anémiu koní (EIA) nie staršie ako 6 mesiacov.

Prihlášky zasielať na e-mail: prvadrezurnaskola@gmail.com

tel.kontakt : Macejko 0905 419 469

Za SJF rozpis VSO rozpis schválil                                                             Janka Rindošová