Informácia z preškolenia trénerov SJF

Informácie o preškolení – aktualizačnom seminári trénerov nájdete tu