Vyhodnotenie jazdeckej sezóny VSO

Vyhodnoteným jazdcom zakúpi vstupenku Východoslovenská jazdecká oblasť.

Vstupenky na Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov Východoslovenskej jazdeckej oblasti za rok 2018 je možné zakúpiť u p. Becheru 0903 900 469. Cena vstupenky 25 eur.

Dress code  SMART CASUAL

 

Najúspešnejší športovci Východoslovenskej jazdeckej oblasti za rok 2018

 

Drezúra: senior –   Paraskevi Spišáková     JK Equipolis Sokoľ

                  junior  – Branislav Švaňa              JK Freestyle Poprad

Záprahy :     Marek Rura  JZK EQUS Poprad

Vytrvalosť : Martin Gallo  JK Tavarok Mengusovce

Skoky :  senior –  Matúš Smandra    JK Mackovjak SNV

                                Peter Mackovjak   JK Mackovjak SNV

                               Ján Cigán    JK  JMC Lužany

              ženy  –   Svetlana Kočíková  JK Mackovjak SNV

                             Lýdia Petruňáková  JK Slávia UVLF KE

                             Jana Timková  – Sopková    JK Slávia UVLF KE

        ml.jazdci – Dominika Slivková JK Poprad Švábovce

             junior – Nina Čeryová   JK Slávia SNV

                             Soňa Hovanová JK Slávia SNV

Aisha Zúbková     Parkúr Team Rožňava

                 deti – Vladimíra Prídavková JK Slávia SNV

                            Ariana Farkašová  JK Gemgal Rožňava

                            Ema Hromjaková   JK  Žrebčinec V. Šariš

Voltíž  : Kateg. skupina – Slávia UVLF Košice

Dvojica: Ambrózová Katarína, Kolesárová Ema OZ Galaxia Spišská Teplica

Juniorky: 1. Šoltészová Sára- Freestyle Poprad, 2. Majsniarová Zuzana – UVLF Košice, Malegová Michaela -UVLF KE

Staršie deti : 1. Malegová Patrícia- UVLF KE , 2. Kolcunová Petra -UVLF KE, 3. Janigová Soňa- OZ Galaxia Sp. Teplica  

Mladšie deti : 1. Sopková Nina – UVLF KE, 2. Lážová Alžbeta – UVLF KE, 3. Franková Dorota – Freestyle Poprad

Mladšie deti: muži – Necela Samuel – Freestyle PP