Sústredenia / Tréningy – 2019

Žiadame záujemcov o organizáciu tréningov aby nahlásili termíny konania J. Rindošovej.

Prihlásené tréningy :

 


JO TJ Slávia UVLF v Košiciach , Trieda KVP 9

Tréningy organizujeme v termínoch

22.,23.,24. február – gymnastika, kavalety, nájazdy

1.,2.,3., marec- gymnastika, nájazdy, rady

8.,9.,10., marec -tréningový parkúr

Tréningy sú organizované s podporou VSO SJF, cena za tréningovú jednotku je 15€,  náročnosť bude prispôsobená úrovni jazdcov a koní. JE potrebné sa vopred prihlásiť na info@slavia-kosice.sk, Zapojení tréneri : MVDr. Vladimír Hura, MVDr. Milan Pribula, Zdeno Kuchár, Ing. Ina Martinčeková, Lucia Borisová, Ing. Marek Horváth, Mgr. Zuzana Hermanová, MVDr. Rastislav Mikula,