Stretnutie zástupcov klubov VSO a zasadnutie P-VSO

Zápisnica : Tu

Sústredenia : VSO podporí konanie sústredení v jednotlivých disciplínach na základe vopred zaslanej a  schválenej žiadosti. Podmienkou podpory je účasť najmenej 10 športovcov s licenciou SJF, zverejnenie  termínu, trénerov a náplne sústredenie na webe VSO najneskôr do 15.2.2019 a možnosť zúčastniť sa pre všetkých športovcov registrovaných v kluboch VSO. Podpora bude vyplatená usporiadajúcemu klubu na základe faktúry a to za poskytnutie haly, skokového materiálu a pod. v maximálnej výške 150€ za jeden deň sústredenia.

Vyhodnotenie sezóny : Vyhodnotenie jazdeckej sezóny 2018 sa uskutoční 16.2.2019 v Stropkove – Hotel Ondava

Vyhodnotenie bude na základe rebríčkov SJF v kategóriách a to v počtoch
Skoky – Deti 3 najlepší z rebríčka jazdeckých dvojíc
Skoky – juniori 3 najlepší z rebríčka jazdeckých dvojíc
Skoky – ml. jazdci 1 najlepší z rebríčka jazdeckých dvojíc
Skoky – seniori 3 najlepší z rebríčka jazdeckých dvojíc
Skoky – ženy 3 najlepší z rebríčka jazdeckých dvojíc
Drezúra – juniori 1 najlepší z rebríčka
Drezúra – seniori 1 najlepší z rebríčka
Záprahy 1 najlepší z rebríčka
Vytrvaloť 1 najlepší z rebríčka
Voltíž –ml. deti 3 ženy, 1 muž
Voltíž – st. deti 3
Voltíž – juniori 3
Voltíž – skupina 1
Voltíž – dvojica 1
Východoslovenský skokový pohár : P-VSO schvaľuje pravidlá Východoslovenského skokového pohára pre rok 2019. Zároveň rozširuje vyhodnocovanie o kategóriu Amatérov. Do tejto budú spadať jazdci nad 23 rokov, ktorí v danom roku NEBUDÚ ŠTARTOVAŤ v súťaži nad 125cm v základnom kole/vrátane/.

Hodnotiť sa im budú parkúry s výškou prekážok v zák ladnom kole 100,105,110,115,120 cm podľa čl.
pravidiel 238.x.x