Oznam ZCHKS

Oznam ZCHKS o možnosti osobnej registrácie zmien na východe SR

 

ZCHKS ako organizácia zabezpečujúca zmeny majiteľov koní si dovoľuje upozorniť majiteľov koní, ktorí si chcú aktualizovať zmeny majiteľov v pasoch svojich koní, na možnosť vykonania tejto zmeny osobne. Pracovník ZCHKS sa zúčastní  školenia rozhodcov SJF východoslovenskej oblasti dňa 9. 2. 2019 v priestoroch UVLF v Košiciach.

K zmene majiteľa koňa je potrebné doložiť pas koňa, potvrdenie o pôvode koňa (ak ide o plemenné zviera), kúpno-predajnú zmluvu a hlásenku o zmene majiteľa koňa, alebo hlásenie o trvalom dovoze koňa. V prípade, že posledný majiteľ uvedený v pase nie je totožný s predávajúcim, ktorý je uvedený v kúpno-predajnej zmluve, je potrebné overiť podpis kupujúceho v hlásenke o zmene majiteľa alebo v hlásení o trvalom dovoze koňa.

U koní, ktoré boli do SR dovezené zo zahraničia a budú v SR zaregistrované prvýkrát, je potrebné okrem uvedených dokladov predložiť potvrdenie o vlastníctve koňa (Eigentumsurkunde), u westernových plemien Certifikát o pôvode. Pri dovezených koňoch je potrebné spolu s dokladmi o vlastníctve doložiť i kópiu pasu (prvú stranu pasu, sekcia A – identifikácia koňa, pôvod koňa, grafický a slovný popis).

 

V Topoľčiankach 29. 1. 2019                                                Ing. František Grácz

výkonný riaditeľ