SZVJ – Voltíž

Skúška základného výcviku  jazdcov  –  voltiž

Východoslovenská jazdecká oblasť a

OZ Galaxia Spišská Teplica

 

 

Dátum konania: 23. 03. 2019

Miesto konania: Kongresová sála hotela Titris, Tatranská Lomnica

 

Kritéria pre uchádzača: Vek minimálne 3 roky a maximálne 9 (vrátane).

 

Podmienky SZVJ:  Uchádzači musia absolvovať praktickú časť na barely – povinná zostava jednotlivec D1.

 

Hodnotiaci rozhodcovia:  Ing. Ambrózová Jana, Ing. Lovašová Diana,  Fogašová Mária , / náhradník – Sýkorová Martina /

 

Účastnícky poplatok: 20,- EUR

Posielanie prihlášok: ozgalaxia@azet.sk

Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko uchádzača (dieťaťa), rodné číslo a adresu bydliska uchádzača, názov klubu, súhlas zákonného zástupcu, potvrdenie od lekára a trénera (formulár Prihláška na SZVJ).  Akceptované budú iba prihlášky zaslané do 17.03.2019

 

Zodpovedná osoba: Fogašová Mária, kontakt 0905436993

 

Za oblasť schválené dňa 17.01. 2019  ,Rindošová vr, Kravec vr