Stretnutie zástupcov klubov VSO

Pozývame Vás na stretnutie zástupcov klubov VSO, ktoré sa uskutoční v sobotu 26.1.2019 v Košiciach od 9:00

v priestoroch Jazdeckého areálu UVLF, Trieda KVP9 Košice

Program :

1. činnosť VSO 2018

2. plán činnosti 2019

3. kalendár pretekov

4. rôzne