Skúšky základného výcviku

z poverenia Slovenskej jazdeckej federácie – Východoslovenskej jazdeckej oblasti

organizuje Jazdecký klub LARISA Trebišov skúšky základného výcviku jazdca.

 

Termín konania skúšok : 15.12.2018

Začiatok: 10:00 hod.

 

Miesto konania : Jazdecký areál Kolokočina (bývalý hospodársky dvor), Klokočov 160

 

Rozhodcovia : J. Rindošová, J. Cigánek, V. Cigáneková

 

Časový harmonogram skúšok:

10:00 – prezentácia

10:30 – praktická časť

13:30  – teoretická časť formou testu

14:45 – vyhodnotenie

 

Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva, ktorý potvrdí absolvovanie

základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o zdravotnej

spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu skúšok

nedosiahol vek 18 rokov.

 

Poplatok : 30 eur

Prihlášky zasielať na e-mail: consulting.klokocov@gmail.com ,

tel.kontakt : Ďurišinová 0908 210 281