Upozornenie členským subjektom

Upozorňujeme Vás, že pokiaľ máte záujem o vyplatenie podpory za športové podujatia organizované v rámci VSO je potrebné podľa uznesenia P-VSO zaslať faktúru . Zároveň pre zúčastnených na M-SR je potrebné zaslať faktúru aj doklady aby im bolo možné prostredníctvom ich klubu vyplatiť podporu podľa uznesenia P-VSO

Uznesenie : P-VSO schvaľuje refundáciu nákladov na účasť na Majstrovstvách Slovenska nasledovne :
Deťom a juniorom preplatenie nákladov na ustajneni e počas M-SR v Košiciach
V sume 50€ na koňa súťažiaceho v majstrovských súťažiach.
Seniorom v sume 150€ na jazdeckú dvojicu súťažiacu na M-SR v Pezinku.
Drezúrnym jazdcom v sume 50€ na jazdeckú dvojicu na M-SR v Topolčiankach
Voltížnym družstvám nasledovne – JO TJ Slávia UVLF 200€
– JK Galaxia Poprad 200€, – JK Lieskovany 50€
Uznesenie : P-VSO schvaľuje príspevok organizátorom športových podujatí na území VSO nasledovne podľa disciplín:
– voltíž 50€ na preteky
– drezúra 50€ na preteky
– záprahy 50€ na preteky
– skoky – pri súťažiach do 110 vrátane 50€ na pretekový deň
– skoky – pri súťažiach do 125 vrátane 70€ na pretekový deň
– skoky – pri súťažiach nad 125 cm 100€ na pretekový deň
P-VSO upozorňuje kluby, ktoré majú nárok na preplatenie podpory za organizáciu pretekovalebo za účasť na M-SR aby faktúry a doklady (kópiu dokladu o zaplatení štartovného poprípade iného dokladu potvrdzujúceho účasť na MSR ) zaslali najneskôr do 30.11.2018.