POZOR – Zmena termínu Brzotín

Oznamujeme, že skokové preteky v Brzotíne sa uskutočnia v náhradnom termíne

a to : 14.7.2018, ostatné údaje z rozpisu sa nemenia.