SZVJ Voltíž

Skúška základného výcviku  jazdcov  –  voltiž

Východoslovenská jazdecká oblasť a

OZ Galaxia Spišská Teplica

 

 

Dátum konania: 30.06.2018

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ , školské ihrisko ZŠ Spišská Teplica

 

Kritéria pre uchádzača: Vek minimálne 3 roky a maximálne 9 (vrátane), vek nad 9 rokov

 

Podmienky SZVJ:  Uchádzači musia absolvovať praktickú časť na barely – povinná zostava jednotlivec D1, uchádzači nad 9 rokov povinná predvedená na koni, zostava jednotlivec  D1 a písomná skúška formou testu.

 

Hodnotiaci rozhodcovia:  Ing. Ambrózová Jana, Ing. Lovašová Diana,  Fogašová Mária

 

Účastnícky poplatok: 20,- EUR

Posielanie prihlášok: ozgalaxia@azet.sk

Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko uchádzača (dieťaťa), rodné číslo a adresu bydliska uchádzača, názov klubu, súhlas zákonného zástupcu, potvrdenie od lekára a trénera (formulár Prihláška na SZVJ).  Akceptované budú iba prihlášky zaslané do 16.06. 2018.

 

Zodpovedná osoba: Fogašová Mária, kontakt 0905436993

 

Za oblasť schválené dňa 7.04.2018  ,Rindošová vr, Kravec vr