Verejný tréning – Slavoj Prešov

Jazdecký klub Parkur team Slavoj Prešov v spolupráci s Východoslovenskou oblasťou SJF Vás pozývajú
na sériu verejných skokových tréningov v Prešove uskutočnených ako prípravu na Prešovské halové
preteky.
Prvý tréning sa uskutoční 18.3.2018 – jazdecký areál Parkur team Slavoj Prešov.
Poplatok za tréning je 15€ / dvojica pre členov SJF s platnou licenciou
20€ / dvojica pre členov bez platnej licencie SJF
Východoslovenská oblasť SJF prispieva jazdcom s platnou licenciou formou úhrady nákladov na
zabezpečenie skokového materiálu a haly.
Tréner: Lucia Kochaníková
Pomocný tréner: JURAJ POLÁŠ
Program:
uvoľnenie koňa, práca na klusových a cvalových kavaletách, precvičovanie skokových kombinácii
Prihlášky zasielajte do 15.3.2018 na lucia.kochanikova@gmail.com
UPOZORNENIE: Pred vyložením koňa v areáli je potrebné preukázať sa dokladom o vyšetrení koňa na
infekčnú anémiu nie starším ako pol roka.