INFEKČNÁ ANÉMIA

Štátna veterinárna a potravinová správa  SR informuje, že laboratórnym vyšetrením 12.2.2018 bolo potvrdené tretie ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku. Choroba bola diagnostikovaná u koňa chovateľa v obci Jelšovec okres Lučenec.

Read More