Verejný tréning – Košice

Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v spolupráci s Východoslovenskou oblasťou SJF Vás pozývajú na

Verejný skokový tréning 24. a 25. 2 2018 v Košiciach – Jazdecký areál UVLF

Poplatok za tréning 10€ /deň / dvojica pre členov SJF s platnou licenciou

20€/deň/dvojica pre účastníkov bez platnej licencie SJF

Hlavný tréner : Zdeno Kuchár

Program sobota : gymnastika, kavalety, nájazdy, rady

Program na nedeľu : parkúr od 60cm podľa úrovne trénujúcich

prihlášky do 22.2.2018 zasielajte na info@slavia-kosice.sk

UPOZORNENIE: Pred vyložením koňa v JA UVLF je potrebné preukázať sa dokladom o vyšetrení koňa na infekčnú anémiu nie starším ako 12.2.2018.