SZVJ – voltíž, Košice

Skúška základného výcviku  jazdcov  –  voltíž

JO TJ Slávia UVLF Košice

 

 

Dátum konania: 17.03.2018

Miesto konania: Telocvičňa UVLF, Cesta pod Hradovou 13, Košice

 

Kritéria pre uchádzača: Vek minimálne 3 roky a maximálne 9 (vrátane).

 

Podmienky SZVJ:  Uchádzač musí absolvovať praktickú časť na bareli, predvedie jednotlivé cviky: základný sed, lastovička, kľak s upažením, zášvih, polovičný mlyn, predšvih, odskok z dámskeho sedu dnu.

 

Hodnotiaci rozhodcovia:  Ing. Ambrózová Jana, Ing. Lovašová Diana,  Fogašová Mária

 

Účastnícky poplatok: 20,- EUR

Posielanie prihlášok: pavlakeva@gmail.com

Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko uchádzača (dieťaťa), rodné číslo a adresu bydliska uchádzača, názov klubu, súhlas zákonného zástupcu, potvrdenie od lekára a trénera (formulár Prihláška na SZVJ).  Akceptované budú iba prihlášky zaslané do 07. 03. 2018.

 

Zodpovedná osoba: Eva Pavľaková, kontakt 0903/100857

 

Za oblasť schválené dňa 9.2.2018 Rindošová vr, Kravec vr