Stretnutie predsedov klubov VSO SJF – 14.12.2017

Vážení predstavitelia klubov Východoslovenskej oblasti SJF

Pozývame Vás na stretnutie predsedov klubov, ktoré sa uskutoční 14.12.2017 v Košiciach

začiatok 16:00, Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP 9.

Program :

1. športový kalendár 2018 – zladenie termínov podujatí

2. správa o hospodárení VSO

3. zmeny v SJF a ich dopad na fungovanie klubov

4. rôzne