SZVJ – Kráľovce

 

Skúšky základného výcviku jazdca
Organizátor : Východoslovenská jazdecká oblasť a Jazdecká škola Kráľovce , Jaroslav Petro
Termín konania : 1.9.2017
Časový harmonogram :
9.00  –  Prezentácia jazdcov
10.00 – Začiatok praktickej časti
Následne teoretická časť a vyhodnotenie
Miesto konania : Jazdecká škola Kráľovce
Rozhodcovia : MVDr. Štefan Karahuta, MUDr. Ľubica Karahutová, Radoslav Stratil
Poplatok : 35 eur
Prihlášky na : tancipetrova2005@gmail.com
Kontakt : 0908 328 149, 0917 086 012
Uzávierka prihlášok : 27.8.2017
Za VSO : Janka Rindošová vr. a Miloš Kravec vr.